Số lượng dân số và nhà ở là một trong những số liệu quan trọng của một đất nước. Trong đó, Việt Nam cũng đã và đang thực hiện một cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2021. Vậy chi tiết của cuộc điều tra thu thập dữ liệu này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2021

Thông thường, việc tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành theo quy định cứ 10 thu thập một lần, diễn ra bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Cho đến nay, Việt Nam đã thực hiện được 5 cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở vào các năm 1979, 1989, 1999, 2009 và gần đây nhất là 2019, kể từ năm 1975 khi đất nước Việt Nam hoàn toàn thống nhất. 

Mục đích của các cuộc điều tra này nhằm đáp ứng các nhu cầu cung cấp thông tin:

Ngoài ra, các dữ liệu này còn đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XII với công tác dân số trong thời đại mới. 

Nội dung của cuộc điều tra sẽ gồm các mục như: 

Thời gian tiến hành Tổng điều tra Dân số và Nhà ở trong vòng 25 ngày, chính xác là bắt đầu từ ngày 1/4/2019. Đến tháng 7, kết quả sơ bộ sẽ được công bố, kết quả điều tra mẫu được công bố trong quý IV năm 2019. Còn lại kết quả điều tra toàn bộ và báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố lần lượt vào quý II và quý IV năm 2020. 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2021

Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở được tiến hành cách 10 năm, gần đây nhất là vào năm 2019, chính thức bắt đầu thu thập vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2021

Tổng quan về quy trình điều tra Dân số và Nhà ở.

Sơ bộ kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2021

Sau quá trình thu thập dữ liệu, chúng ta có các kết quả về mặt dân số và nhà ở như sau: 

tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2021
Qua kết quả điều tra cho thấy tình trạng nhà ở và dân cư Việt Nam đã có sự tiến triển đáng kể.

Và trong bài viết trên chúng tôi đã đề cập đến các thông tin liên quan đến Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2021. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *