Dưới đây là đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai. Khi mua nhà đất hiện nay chứa rất nhiều rủi ro như: Đất thuộc quy hoạch, đất đang trong tình trạng thế chấp. Để tránh rủi ro đó, khi mua bạn cần tìm hiểu rõ đầy đủ thông tin. 

Tìm hiểu mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Thông tin của người yêu cầu được cung cấp thông tin đất đai

+ Với tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức, với tổ chức phải ghi rõ thông tin của người đại diện (Ví dụ đối với công ty: Người đại diện thì cần căn cứ vào điều lệ của Công ty).

+ Với cá nhân: Phải ghi họ và tên của cá nhân người xin thông tin, số chứng minh thư  hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp và quốc tịch.

Nội dung dữ liệu cần cung cấp của thửa đất

– Ghi rõ thông tin thửa đất cần xin thông tin bao gồm: Số thửa đất, địa chỉ thửa đất.

– Nội dung của thông tin cần cung cấp: Tùy thuộc vào mục đích của người yêu cầu cung cấp thông tin mà có thể xin được toàn bộ hoặc xin ở từng mục.

Ví dụ như với mục đích lấy thông tin để mua đất thì phải biết thửa đất đó có “chính chủ” hay không? Diện tích của thửa đất cũng như tình trạng pháp lý (có thế chấp không?)… thì bạn nên xin toàn bộ thông tin về thửa đất.

Lưu ý :

Tại ô dữ liệu về thửa đất, dữ liệu người dùng đã bao gồm thông tin cụ thể như sau :

+ Dữ liệu thửa đất gồm: Số hiệu của thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

+ Dữ liệu của người sử dụng đất gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, số CMND, địa chỉ.

Mục đích sử dụng dữ liệu

Người yêu cầu cung cấp thông tin cần ghi rõ mục đích sử dụng thửa đất như là: Nhận chuyển nhượng hay thế chấp…

Thủ tục cung cấp thông tin đất đai theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT

phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Nộp hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lấy dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai hoặc gửi văn bản yêu cầu tới văn phòng đăng ký đất đai  hoặc UBND cấp xã.

Tiếp nhận yêu cầu

– Khi đã nhận được phiếu yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu về dữ liệu.

– Công chức tiếp nhận và xử lý thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho các tổ chức, cá nhân.

– Trường hợp từ chối cung cấp thông tin sẽ  phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Trả kết quả

– Sau khi tổ chức, cá nhân đã thực hiện xong nghĩa vụ về tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

– Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu thì cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp tới tổ chức, cá nhân thì thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu với tổ chức, cá nhân có nhu cầu về dữ liệu.

Thời hạn giải quyết

– Trường hợp 1: Nhận được yêu cầu trước 3 giờ chiều thì cần phải cung cấp ngay trong ngày;

– Trường hợp 2: Nhận được yêu cầu sau 3 giờ chiều thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày hôm sau;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới kiểu tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu sẽ được xác định theo thỏa thuận giữa các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người yêu cầu bằng hợp đồng.

Lưu ý: Thời gian này sẽ không tính các loại thời gian sau:

+ Tiếp nhận hồ sơ và trả lại kết quả tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp xã, phường, thị trấn;

+ Những ngày nghỉ, lễ theo quy định của nhà nước;

+ Thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dùng đất, thời gian xem xét xử lý với trường hợp dùng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu mọi giám định.

Phí và chi phí phải trả

Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu thông tin đất đai bao gồm:

+ Phí khai thác và dùng tài liệu đất đai;

+ Chi phí in ấn, sao chụp lại hồ sơ, tài liệu;

Lưu ý:

– Phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định (nên mỗi tỉnh sẽ có quy định mức thu khác nhau).

– Những thông tin sau thì không phải trả phí:

+ Danh mục dữ liệu thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Thông tin về việc quy hoạch, kế hoạch dùng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;

+ Khung giá đất, bảng giá đất đã được công bố;

+ Thông tin về mọi thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;

+ Các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai.

Tổng kết

Bài trên là toàn bộ những chia sẻ chi tiết về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai của nhà nước ban hành. Hy vọng bài viết mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn đọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *